Göğüs Hastalıkları Tanılama

Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi

Akciğer perfüzyon/ventilasyon sintigrafisi, akciğerdeki kan damarlarının çoğunlukla bacak toplardamarlarından gelen pıhtılar ile tıkanması olarak tanımlanabilecek pulmoner emboli hastalığının araştırılmasına yönelik iki aşamalı bir tetkiktir. Tetkikin ilk bölümünde akciğerlerin kanlanması incelenir, ikinci bölümünde ise akciğerlerin havalanmalarıyla ilgili problem olup olmadığına bakılır.UYARI:

Hamilelik döneminde zorunlu olmadığı sürece akciğer perfüzyon/ventilasyon sintigrafisi yapılmamalıdır.

Eğer hamileyseniz veya hamile olduğunuza dair şüpheniz varsa tetkik öncesinde mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz. Eğer emziriyorsanız sütün daha sonra bebeğin beslenmesi için kullanılmak üzere enjeksiyon öncesi sağılması tavsiye edilir.

Görüntülemeden sonraki ilk 12-24 saat anne sütü sağılmalı ve atılmalıdır. Daha sonra emzirmeye devam edilebilir.

Uygulamalar

    Akciğer Perfüzyon / Ventilasyon Sintigrafisi (SPECT) (SUT Kodu: 800.640 / 800.661)

    Akciğer Kantatif Segment Analizi (Poslt-Op FeV1 tespiti)


Kemik

Endokrin

Kardiyak

Böbrek

Paratiroid

Beyin

Göz

Gastrointestinal