Nöroşirurjik Tanılama

Beyin Sintigrafisi

Tc-99m radyofarmasötikleri kullanılarak yapılan beyin perfüzyon SPECT çalışmaları için önermede, gerçekleştirmede, değerlendirmede ve sonuçları rapor haline getirmede nükleer tıp pratiği yapan kişiye yardımcı olmak. Beyin SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography): Bölgesel beyin perfüzyonunu yansıtan radyofarmasötiğin, 3-boyutlu dağılımının tomografik görüntülerini elde etmek için kullanılan bir tekniktir.  Sık Karşılaşılan Endikasyonlar

  Serebrovasküler hastalıkların tespit edilmesi ve değerlendirilmesi.

  Demans varlığından kuşkulanılan hastaların değerlendirilmesi.

  Cerrahi öncesi epileptik odakların belirlenmesi.

  Beyin travması hastalarının değerlendirilmesi.  Diğer Endikasyonlar

  Beynin vasküler hastalıkları.

  AIDS.

  Devinim (Hareket) Bozuklukları (Parkinson, Huntington, vb.)

  Epilepsi (iktal ve interiktal dönem çekimleri).

  Beyin tümörleri.

  Beyin ölümünün doğrulanması.

  Psikiyatrik hastalıklarda oluşan beyin kan akımı değişikliklerinin araştırılması (Şizofreni, depresyon, duygulanım bozuklukları, madde bağımlılığı, yeme bozukluğu vb.)

  Ensefalopatiler.

  Ensefalitler.

  Değişik uyarı ve girişimlere bağlı beyin perfüzyon değişikliklerinin araştırılması.

  Konuşma merkezinin lokalizasyonu.

  Vazodilatatör reservin araştırılmasında Asetazolamid (Diamox) öncesi ve sonrası çekimler, bölgesel beyin kan akımı (bBKA) ve bölgesel beyin kan hacmi (bBKH) karşılaştırması gibi.Uygulamalar

  Beyin Perfüzyon Sintigrafisi, Beyin SPECT, PET-CT


Kemik

Akciğer

Kardiyak

Böbrek

Paratiroid

Gastrointestinal

Göz

Endokrin