Nefro-Ürolojik Tanılama

Böbrek Sintigrafisi

Renal kortikal sintigrafi en sık idrar yolu enfeksiyonuna bağlı gelişen kortikal hasarı saptamak amacı ile kullanılmaktadır. Kortikal sintigrafi USG'ye göre 2, IVP'ye oranla 4 kat daha fazla hasar göstermektedir (1). Bilgisayarlı tomografi de benzer duyarlılığa ve özgüllüğe sahip olmakla birlikte kontrast maddeye bağlı reaksiyon ve daha yüksek doz radyasyon riski taşımaktadır. MRI ise pahalı olmakla birlikte ümit veren bir yöntemdir. USG ve DMSA böbrek sintigrafisi birlikte kullanıldığında renal abse, kist, çift toplayıcı sistem ve hidronefroz gibi klinik durumlarda daha kolay ayırıcı tanı yapılmasını sağlamaktadır.Deneysel çalışmalar akut enfeksiyon ve kronik lezyon saptanmasında DMSA böbrek sintigrafisinin en uygun teknik olduğunu göstermektedir (2, 3). Halen renal hasarı değerlendirmede seçilmesi gereken tetkik olarak DMSA böbrek sintigrafisi önerilmektedir. Akut piyelonefrit sonrası fonksiyon kaybı erken saptanıp uygun bir şekilde tedavi edilirse skar gelişmeden iyileşme gösterir. Oluşan hasar takip kortikal sintigrafiler ile takip edilebilir. Akut enfeksiyon sonrası DMSA sintigrafisinde bu lezyonların kalıcı-geçici hasar ayrımını yapmak için 6 ay yeterlidir.

Uygulamalar

  Dinamik Böbrek Sintigrafisi (MAG3) (diüretik renogram) (SUT Kodu: 801.091)

  Dinamik Böbrek Sintigrafisi (DTPA) (SUT Kodu: 801.090)

  Dinamik Böbrek Sintigrafisi + GFR ölçümü (SUT Kodu: 801.090 / 801.121)

  Statik Böbrek sintigrafisi SPECT (DMSA) (SUT Kodu: 801.110)

  Kaptoprilli Böbrek sintigrafisi (Renovasküler Hipertansiyon) (SUT Kodu: 801.140)

  VUR (Vesiko-Üretral Reflü) Tespiti


Göz

Akciğer

Kardiyak

Kemik

Paratiroid

Beyin

Endokrin

Gastrointestinal