Oftalmolojik Tanılama

Dakrio Sintigrafisi

GÖZYAŞI YOLLARI SİNTİGRAFİSİ (DAKRİO-LAKRİMAL SİSTEM)

Hastanın gözyaşı kanallarının incelendiği tetkiktir

Ortalama çekim süresi 1-1.5 saattir

Açlık gerektirmezUygulamalar

    Gözyaşı Yolları Sintigrafisi (Dakriosintigrafi) (SUT Kodu: 801.550)
Kemik

Akciğer

Kardiyak

Böbrek

Paratiroid

Beyin

Endokrin

Gastrointestinal