Kardiyolojik Tanılama

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi

Miyokard perfüzyon sintigrafisi koroner arter hastalığının teşhisinde kullanılan bir tetkik yöntemidir.Koroner arter hastalığı kalbe oksijenden zengin kanı ulaştıran kan damarlarının (koroner arterler) daralması ya da tıkanması ile oluşan bir kalp hastalığıdır(ateroskleroz, damar sertleşmesi).Miyokard perfüzyon sintigrafisinde amaç vücuda verilen nükleer bir maddenin (Talyum, teknesyum vb.)kalpteki tutulumu araştırılarak kalbin kansız kalan ya da kalp krizi sırasında (miyokard enfarktüsü) ölen dokuların saptanmasıdır. Bu bölgelere kan getiren damarlar (koroner arterler) daralmış ya da tıkanmıştır.

Uygulamalar

  Myokard Perfüzyon Sintigrafisi (SUT Kodu: 800.830)

  MUGA Sintigrafisi ( E.F. Tespiti) (SUT Kodu: 800.760)

  Myokard Perfüzyon Sintigrafisi (Farmakolojik Stres) (SUT Kodu: 800.830 / 800.862)

  GATED-SPECT Myokard Perfüzyon Sintigrafisi (Eforlu) (SUT Kodu: 800.830 / 800.800)

  GATED-SPECT Myokard Perfüzyon Sintigrafisi (Dipiridamollü) (SUT Kodu: 800.830 / 800.862 / 800.800)

  Rest Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Viabilite Çalışması)

  Eko Kardiyografi

  Ritm Holter

  Eforlu EKG
Kemik

Endokrin

Akciğer

Böbrek

Paratiroid

Beyin

Göz

Gastrointestinal