Tetkikler ve Diğer Uygulamalar

3D SPECT- PET

SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography – Tek Foton Emisyonlu Tomografi), gama kamera tarafından değişik düzlemlerde yapılan çekimlerin birleştirilmesi ile oluşturulan 3 boyutlu bir görüntüleme tekniğidir.PET (Pozitron Emisyon Tomografi) görüntülemede Flor-18 gibi hızlı yarılanan bir izotop, glikoz ile birleştirilip ortaya çıkan F18-fluorodeoxyglucose (FDG) maddesi kullanılır. Vücuttaki aktivite dağılımı izlenerek tümör, metastaz veya enfeksiyonlar açığa çıkarılabilir. PET görüntüleri, günümüzde tomografi ile birleştirilerek kullanılmaktadır. Tomografi anatomik bilgiyi sağlamakta, PET de aktiviteyi göstermektedir.Nükleer Tıp Terminolojisi

Sintigrafi: Nükleer tıpta yapılan işleme verilen isimdir,
Radyofarmasötik: Nükleer tıpta hastalara çeşitli yollarla verilebilen (enjeksiyon veya ağızdan) çok düşük miktar radyoaktivite ve buna bağanan kimyasal ilaçlardan oluşan maddelere denilir.
Planar Yöntem: Nükleer tıpta çekilen filmler eğer tek düzlemde ve 2 yönde çekiliyorsa planar yöntem denir.
SPECT: Filmi alınacak organın çevresinden 180 veya 360 derecelik açı boyunca görüntüler alınır. Çekim sonucunda bilgisayar yardımıyla ham görüntüler işlemden geçirilir. Bu yöntemde çekilen organlar 3 boyutlu olarak incelenir.
PET: Burada kullanılan radyoaktivite positron yayan ışınlardır. Diğer kısımları SPECT gibidir.